Hoe inschrijven?

Deelnemer is bewoner van :

Klein Hagelkruis - Beenhouwerstraat - Voetboogstraat - Vuurkruisenstraat - Pastorijveld - Van de Wouwerstraat - Steenstraat en een deel van Groot Hagelkruis.

Deze mogen gratis deelnemen

Inschrijven kan via mail of via het strookje welke aan de brief met info over de rommelmarkt hangt (inschrijvingen tot en met 16/06). Deze wordt op de bus gedaan in april. Geen brief gekregen neem contact met ons op via mail dan helpen we u zo verder.

Afhalen inschrijvingsbewijs voor bewoners (Klein Hagelkruis, Beenhouwerstraat, Van de Wouwerstraat, Voetboogstraat en (klein) Pastorijveld) op woensdag 19/06 of vrijdag 21/6 tussen 17u. en 20u. te Voetboogstraat 7.

Afhalen inschrijvingsbewijs voor omwonende (Steenstraat, Groot Hagelkruis, Vuurkruisenstraat en de rest van Pastorijveld) op woensdag 26/06 of vrijdag 28/06 tussen 17u. en 20u. te Voetboogstraat 7.

Verkoop eten en drinken is niet toegestaan. 

Deelnemer woont niet in deze straten : 

Inschrijven voor de rommelmarkt (inschrijvingen tot en met 14/06) door overschrijving op rekening nr:
BE07 3631 0466 5666
Met vermelding rommelmarkt + naam en adres
Prijs is €10 per 5m (€20 voor 10m, €30 voor 15m, ...)

Afhalen inschrijvingsbewijs op vrijdag 28/06 tussen 17u. en 20u. te Voetboogstraat 7.
(Dit is niet verplicht maar zo weet je op voorhand welke plaats u toegewezen is).
U kan uw plaats ook krijgen op zondag  30/06 aan de grote tent in het Klein Hagelkruis.

Verkoop eten en drinken is niet toegestaan. 
Er is GEEN plaats voor auto's om op de rommelmarkt te blijven staan.Voetboogstraat 7

Is geen contact adres - wordt enkel gebruikt als plek om inschrijvingsbewijzen uit te delen.
Er is enkel iemand aanwezig op bovengenoemde tijdstippen.